Artikler

Videoanalysering - hvordan bruker vi det?

Videoteknikk er idag et nesten uovertreffet hjelpemiddel for en trenere. Det vil gi treneren nesten ubegrensede muligheter til å hjelpe utøveren i sin utvikkling.

Dagens video og datateknikk gir oss både sjansen og muligheten til å hjelpe deg på en måte som er unik. Her ser du noen eksempler på hvordan vi arbeider med videoanalysering. På denne måten får du muligheten at selv se og følge forendringer og de teknikkdeler som er viktigst å fokusere på for deg og din utvikling. Dette hjelpemiddlet vil også gi deg en meget god bilde over forskjellen mellom deg og de aller beste!

Vanligvis så starter man med å filme bakfra. Dette hjelper oss med mange detaljer kring din evne for å hålle balansen på vei frem til overtrampslinjen. Det hjelper oss at se hvis du går vekk fra din spillelinje, svinglinje eller balanslinje og de forskjellige orsakene til dette.

Når vi filmer fra siden gir det oss en forskjellig syn på ditt spill, og måten du gjennomfører kastet. Denne vyen forteller oss snabbt hvor go din rytme er. Eller dårlig. En meget bra vy for å kunne rette opp mange mangler i rytmen på ditt tilløp. Og hvor god din sluttposisjon egentlig er! Fra siden får vi perfekt kontroll på hvordan din timing er og når/hvis den endrer seg fra start til sluttposisjon.

Fremifra filmer vi for å kunne se helheten på en annen måte. Balansen, blikkfokusering å svinglinjeforskjeller synes meget gott. Også en meget god kameravinkel når man ønsker fokusere på slippteknikk og sluttposisjon.

Når man så sammenligner de forskjellig kameravinklene gir det oss virkeligen en meget god og perfekt bild over hva som skjer i ditt tilløp. Det blir i disse tilfeldene en meget komplett analyse som gir både deg og oss (eller din trenere hjemme) all informasjon som kreves for å gi deg optimal utvikling.

Videoanalysering er virkeligen noe for deg som ønsker å utvikle deg på en sikker måte og med høyeste mulige effektivitet!

Bilagor
backdemo1.wmv backdemo1.wmv
477.5 kb - Demo av kameravinkel bakfra.
Front demo.wmv Front demo.wmv
510.8 kb - Demo av kameravinkel fremifra.
sidedemo2.wmv sidedemo2.wmv
440.5 kb - Demo av kameravinkel fra siden.