Artikler

Forskjellige strategier for å spille/løse bowlingbanen!

Måten å spille bowling på å gjøre justeringer, forendringer på har forendret seg meget på de siste 10 årene. Dette er et resultat av forendringer i bowlingmiljøet gjellende oljer, oljeprofiler och kulekonstruksjoner.

Idag finnes det altid mer enn en måte å løse en bowlingbane på, uansett oljeprofil. Dette er et resultat av de forskjellige kulene på markedet idag. En spillere kan bruke en "svakere" kule å spille en rettere linje til lommen. Eller, en spillere kan velge å bruke en "sterkere" kule å skru mere. Men det er faktisk mer til en å bare velge en kule å et spillested. Jeg ønsker her å gi deg forskjellige måter å møte forskjellige oljeprofiler.

I nesten alle bowlinghaller idag er banene oljede med mere olje i midten av banen og mindre på kantene. Det er ofte en stor forskjell på mengden olje. Liten mengde på kanten, nær rennen, til en stor mengde i midten. Denne overgangen fra lite olje til mye olje er ofte plassert i området kring stav 8 til 12. Herfra vil det forendre seg alt ettersom det spilles. Målet i bowling er å finne denne "kanten", eller skillet, mellom lite å mye olje, å bruke den for å skape marginaler, et område, for å få kula til lomma. De aller fleste bowlere legger kula i området hvor det er mye olje, og korser "kanten" over til hvor det er lite olje. På denne måten benytter de seg av den ekstra friksjon, som finnes i området hvor det er lite olje, for å hjelpe kula til å skru mer, få en bra vinkel i mot kjeglene. Hvis kule trekkes litt in mot midten av banen hvil den høyere mengden olje, lavere friksjon, minske kulas skru. Dette gjør at kula å fortsatt treffer lomma. Dette området kalles på engels for "tug area" og anspiller til at man just kan "trekke" kula innover i banen uten at man misser lommen.I de aller fleste tilfeldene hvil denne teknikken fungere bra med en polert kule, som vil skli lenger i oljen å spare energi for mer skru å "kikk" på de tørrer stavene nermere rennen og/eller tørre staver lengre ned i banen. En slipet kule kan å brukes men den kommer å begynne skru tidligere samtidlig som den ikke vil endre rettninglike mye på slutten.

Det er en helt annen strategi for å spille et annet spillested på den samme oljeprofilen. En spillere kan å spille på den samme oljeprofilen gjennom å spille nermere midten av banen, hvor det er mere olje, hele lengden av oljeprofilen. Med denne teknikken kommer, oftest, den slipete kulen å fungere bedre. Men målet er å spille lenger in i banen så ikke kula treffer de tørrere stavene nermre rennen. Dette krever en "sterkere" kule. Med dette scenariot, når spilleren misser siktemerket ut mot rennen, kommer kulen å skli ut til de tørrere stavene fortere, å skru mere. Resultatet er at kula fortsatt treffer lomma. Hjemmeligheten er å bruke en "sterkere" kule, å forsikre seg om at man har flyttet tilstrekkelig langt "inn" i banen, så at et bra kast kommer ut til de tørrere stavene på rett sted for å treffe lomma effektivt. Bruk de tørrere stavene nermere rennen til ditt "misstaks"område. Dette skaper et "sving" område så du enklere kan treffe lomma.

Så nu har du en strategi for å skape både et "trekk"(tug) område å et "sving" område. Beroende på baneforhold, kommer det ene å fungere bedre en det andre. Du trenger "bare" å finne ut hva som er mest effektivt for deg, i forhold til din spillestil og den oljeprofil du spiller på.

Den andre store faktoren som påvirker spillerens valg av spillested er hvordan oljen flytter på seg på grunn av spill. Mye av dette er relatert til de nye kulene. Alle de ny kulene endrer rulletrack, så kallet "flare", på grunn av kjernekonstruksjonen hos kulene. Dette hjelper kulene til å skru mer, men samtidlig forendres måten oljeprofilen endrer seg. Dette har drastiskt forendret måten banene spilles på, og endres på, under turnering eller liga. Kuler med flare "plukker" opp mer olje på veien nedfor banen. Flaren kan man se som forskjellige ringer på kulen. Her kan du se mere olje på kulen. Den meste av oljen er plukket opp i begynnelsen av banen, ilegget, mellom overtrampslinjen å pilene. Alt ettersom dette område blir tørrere, kommer kula å skru tidligere. Hvis kule begynner å skru tidligere kommer den høyst sannsynlig å treffe midt på enern. Spilleren må hele tiden justere seg for å tilpasse seg forendringen i banen. Den vanligste tilpassningen er å flytte både fötter å spillested ne rmere midten av banen for å finne mere olje. Dette fungere de aller fleste av gangene.

Noen ganger kommer den olje sm kula plukker opp i ilegget resultere i at det blir spillet ned olje på tørrfeltet (kalles "carrydown"). Dette gjør at slutdelen ikke vil skru like mye som i begynnelsen. Den normale justeringen å flytte in mot midten av banen for å finne mere olje, kan medfølge at kulen sklir for lenge å misser lomma på "utsiden". Den riktige justeringen kan vare å bare flytte føtterne inn mot midten for å finne mer olje i ilegget, men å beholde spillestedet. Dette kan tillate kula å skru "runt" den nedspillte oljen å derigjennom fortsatt treffe lommen effektivt.

Noen ganger fungerer ikke de "tradisjonelle" justeringene grunnet måten oljen endrer å flytter på seg. Men bowling har mange justeringer å ta til. Å skifte kule vil hjelpe noen ganger. Husk strategien om å tilpasse seg i de forskjellige områdene i banen. Skifte fra "trekk"område til "sving"område kommer som oftest å kreve bytte av kule. De bedre spillerne bruker ofte å justere hvordan de slipper kula å kulas hastighet.

Bowlere generellt trenger å skjønne at de må lære seg å flytte på føtterne og siktemerket/spillested på banen. Målet er å finne det område av banen som tillater spiller å gjøre flest misstak å fortsatt treffe lommen. Nybegynnere trenger å lære at de må klare å spille på andre steder enn andre pil hele tiden. Den mordene bowlingsporten har har forendret seg til en sport som ikke bare krever en bra utført teknikk for å ha en høy repeterbarhet, uten også et bra "mentalt" spill. Evnet til å "læse" forendringer i baneforhold, gjøre rette justeringer så fort som mulig er minst like viktig som å ha et bra tekniskt spill. Lær å se etter forendringer. Når du gøler at du gjennomfør et bra kast å resultatet ikke blir det du trodde, eller ønsket, da er det dags å gjøre forendringer.

Lære seg å gjøre rett justeringer snabbt skaper en turneringsinstinkt som gir en fordel fremfor andre!

Vel bekomme

Bilagor
8 Ways to Control Stress.doc 8 Ways to Control Stress.doc
35.0 kb - Stresshåndtering