Artikler

Bowling by the numbers!

Når man som jeg har vært med en stund i bransjen så er det en del intressante mennesker som krysser veien man går på. Noen velger en å huske godt, noen passerer uten å gjøre noe langværige inntrykk.

Uansett så må man ta med seg erfaringer på veien, vurdere dem nøye, skaffe fakta og omsette dem i bruk. Denne måten har følgt meg gjennom årene og her får dere nå ta del av hvisse deler av denne erfaringen og kunnskapen.

En person som har gjordt meget inntrykk på meg er Danny Speranza. Danny jobber nå for tiden for Columbia 300. Danny har vært med og designet C.A.T.S, Computer Aided Tracking System. Et system som har gitt oss mye bekreftelser på teorier og mye nyttig informasjon. Det kanskje mest spennende med Danny er at han hele tiden søker nye måter å skjønne, finne ut bowlingens mysterier på. Dette er et stort talent han har og som gjør det meget intressant å følge hans tanker å teorier.

Ved Superseriesturneringen i Helsingborg i august 2003 fikk jeg en sjelden anledning å treffe ham igjen. Der viste han meg en ny software som han jobbet på. Denne nye softwaren kunne simulere, gjennom matematiske beregninger, hvor stor forskjell på kulas skru og de vinkler som kommer derav når man forendret forskjellige faktorer som friksjon i banen, friksjon i kula, slipp, rotasjoner og kulefart. Det var en meget intressant opplevelse å kunne forutse disse forskjellighetene.

Jeg tenkte benytte anledningen og dele med dere, noe av det som han har funnet frem til under arbiedet med denne softwaren. Det er meget viktig at dere ikke ser på disse siffrene som fantasisiffrer fra USA. Det finnes en meget god testplattform for disse siffrene og vi bør kunne sammenligne de med oss her hjemme.

Som grunnlag for denne kunnskapen så ble det testet frem en profil for forskjellige snitt. Man startet med å dele inn alle spillere i en av tre grupper, etter deres snitt. Deretter satte man igang med å måle deres ferdigheter i en tabell som dere kan se her under.

Bowling by the numbers

Bowling snitt

140-160

170-190

200 å høyere

Gjennomsnittlig kulefart 24,9km/h - 27,8km/h 27,2km/h - 28,5km/h 29,1km/h - 29,8km/h

Presisjon for å treffe siktemerke.
(gjennomsnitt på 10 kast ved pil)

14cm - 16,5cm 10,1cm - 12,7cm 8,4cm - 9,4
Utspillsvinkel - hvor mye variere vinkelen i utspillet. Total variasjon = 1,54 til 1,77 grader.
(eller +- ,76grader til +- ,88 grader)
Total variasjon = 1,24 til 1,45 grader.
(eller +- ,62grader til +- ,72grader)
Total variasjon = 1,01 til 1,09 grader.
(eller +- ,50grader til +- ,54 grader)
Gjennomsnittlig antall rotasjoner 118 - 133 RPM 177 - 235 RPM 272 - 374 RPM
Gjennomsnittlig ingangsvinkel
(til lomma, målt i grader)
2,1 - 2,2 3,1 - 3,7 4,2 - 5,2

Kule fart, rotasjon å presisjon beviser her hvor meget disse faktorerne påvirker kulas vei til kjeglene og din mulighet for å gjøre resultater. Det finnes inget tvil om at presisjon er det som er den mest viktige faktoren. Denne måles av 2 variabler:

Begge disse faktorerne måler hvor mye en bowlere sprider sine kast i forhold til den ønskede spillelinjen.

Rotasjoner er og viktig. Rotasjonene påvirker ingangsvinkelen, som i sin tur påvirker stort på kjeglefallet. Større inngangsvinkel innebærer som oftest en breder strikelomme. Kulefarten, også, har stor inflytelse på kulebanen. Lavere fart skrur mer og høyere mindre.

Kulas egenskaper påvirker kulebanen drastiskt. Den mest fremdragende egenskapen er friksjon mellom kula og banen. CATS måler denne egenskapen. Kulas RG, type av konstruksjon, påvirker kulebanen men i mindre grad.

Gjennom å viderutvikle CATS med denne nye software har Columbia lykkets skape en matematisk modell av kulebanen. Denne modellen tar hensyn til de viktige spilleregenskapene og kulens egenskaper som CATS måler og noen egenskaper som CATS ikke måler. De har lykkets med å kunne ta resultater fra CATS og matematiskt manipulere de for å kunne se hva som skjer når noen av de påvirkende variablene endres.

De starter med at ta en typisk spiller med høyt snitt fra tabellen oven, normal friksjon og RG verdi på kula. Disse kan justeres for å bestemme deres betydning for kulebanen. Følgende forutsettninger ble brukt som utgangslege:

Følgende tabell viser de teoretiske resultatene ved å matematiskt beregne forskjellen når man bare endrer kulefart:

Input data

Forskjell i kulefart

Utspillsvinkel ved overtrampslinje

0

Rotasjoner

270

Axis rotasjons vinkel

45

Friksjon i olje

0,025

Friksjon på tørr backend (slutdelen av banen)

0,27

Kulefart i Miles/h
16 17 18 19
Resultat ved kjeglene

 

Stav plassering (i tommer)
28 25 23 21
Inngangsvinkel i grader
5,0 4,7 4,5 4,3

Derfor blir 1 MPH (=1,6 km/h) forendring i kule fart 2-3 stavs forskjel, og 0,2-0,3 graders forskjell i inngangsvinkel. 1 grads forskjell er enorm. 2-3 stavers forskjell er forskjellen mellom lommetreff og treff midt på 1ern.

Følgende tabell viser til forskjellen når man bare endrer antallet rotasjoner på kula.

Input data

Forskjell i rotasjoner

Utspillsvinkel ved overtrampslinje

0

Kulefart i Miles/h

18

Axis rotasjons vinkel

45

Friksjon i olje

0,025

Friksjon på tørr backend (slutdelen av banen)

0,27

Rotasjoner
210 240 270 300
Resultat ved kjeglene

 

Stav plassering (i tommer)
19 21 23 25
Inngangsvinkel i grader
3,5 4,0 4,5 4,3

En økning med 30 rotasjoner resulterer i 2 stav mere skru og en 1/2 grad større inngangsvinkel. Denne variabel er ikke lett for spilleren å variere. En normal spillere kan justere antallet rotasjoner med cirka 30. Det er ikke lett å lære seg rotere kula mer. Det finnes andre måter, som er enklere, for å endre kulas skru. En av dem er typen rotasjon spilleren har, kallet axis rotasjonsvinkel. Tabellen nedenfor viser forskjellene når vi endrer på denne måten.

Input data

Forskjell i rotasjonsvinkelen

Utspillsvinkel ved overtrampslinje

0

Rotasjoner

270

Kulefart i Miles/h

18

Friksjon i olje

0,025

Friksjon på tørr backend (slutdelen av banen)

0,27

Axis rotasjons vinkel ( i grader)
30 45 60 90
Resultat ved kjeglene

 

Stav plassering (i tommer)
18 23 26 27
Inngangsvinkel i grader
3,1 4,5 5,6 6,9

Axis rotasjonsvinkel har en av de største påvirkninger på skru og inngangsvinkel. Denne faktoren er ikke målt med hjelp av CATS. Axis rotasjonsvinkelen er målet på hvor mye siderotasjon en spillere har. Hvis en spillere kommer helt på siden av kula i slippmomentet kommer spilleren høyst sannsynlig å ha 90 graders rotasjonsvinkel. Axis punktet kommer peke rett bak mot spilleren i inledelsen av slippet. Hvis spilleren håller kvar hånden rett bak kula under slippet, blir det veldigt lite siderotasjon. Disse spillere får en rull som kalles "end-over end". Axispunktet blir i en liten vinkel, cirka 30 grader, og kommer å peke mot venstre vegg (for en høyrehendt spillere). Denne måten reduserer mulighetene til skru og vil gi en "flatere" inngansvinkel.

Friksjon mellom kula og banen har en stor påvirken på kulebanen. Følgende tabell viser matematiskt hvordan friksjonen i oljen påvirker kula.

Input data

Forskjell i friksjon i oljen

Utspillsvinkel ved overtrampslinje

0

Rotasjoner

270

Kulefart i Miles/h

18

Axis rotasjons vinkel ( i grader)

45

Friksjon på tørr backend (slutdelen av banen)

0,27

Friksjon i olje
0,020 0,030 0,040 0,050
Resultat ved kjeglene

 

Stav plassering (i tommer)
22 24 27 29
Inngangsvinkel i grader
4,5 4,5 4,5 4,5

Små forendringer på friksjonen i olje påvirker hvor tidlig kula kommer skru. Dette påvirker den slutlige posisjonen på kula men trenger ikke påvirke kulas inngangsvinkel. Det kan påvikre kulas inngansvinkel hvis kula ikke hunnet rulle ut men i dette eksemplet syntes det ikke. En forendring av friksjonen i oljen kan vare resultatet av oljeprofil, baneunderlag, kulas overflatematerial, struktur på overflaten (matt/polert) eller flare potensialen på kula. En endring fra 0,02 til 0,05 skaper, teoretiskt, 7 stav mere skru, hvilket er mye.

Friksjonen i backenden, sluttdelen av banen, er også meget viktig. Det er normalt at friksjonen på en tørr backend, er 5-12 ganger så høy som friksjonen i oljen. Tabellene nedenfor hviser hvordan friskjonen i backenden påvirker kula:

Input data

Forskjell i friksjon i backenden

Utspillsvinkel ved overtrampslinje

0

Rotasjoner

270

Kulefart i Miles/h

18

Axis rotasjons vinkel ( i grader)

45

Friksjon i olje

0,025

Friksjon på tørr backend (slutdelen av banen)
0,150 0,200 0,250 0,300
Resultat ved kjeglene

 

Stav plassering (i tommer)
22 24 27 29
Inngangsvinkel i grader
4,5 4,5 4,5 4,5

Friksjonen på backenden krever en større endring for å gi samme effekt som en liten endring på friksjonen i olje.

Kjernen på kula har en betydelse for kulebanen. RG (radius of gyration) er en av de viktigste faktorerne her. Tabellen nede hviser hvordan Rg påvirker kulebanen:

Input data

Forskjell i Rg

Utspillsvinkel ved overtrampslinje

0

Rotasjoner

270

Kulefart i Miles/h

18

Axis rotasjons vinkel ( i grader)

45

Friksjon i olje

0,025

Friksjon på tørr backend (slutdelen av banen)

0,27

Kulens Rg
2,4 2,5 2,6 2,8
Resultat ved kjeglene
Stav plassering (i tommer)
22 23 24 25
Inngangsvinkel i grader
4,2 4,5 4,8 5,5

Forendringer av kulens Rg har mer effekt på inngansvinkelen enn på hvor mye kula skrur. En kule med lav Rg er center tung og kulens vekt er konsentrert til midten av kulen. Disse kulene skrur tidligere og har lavere potensiell inngangsvinkel. Disse er normalt bra på mye olje. Kuler med høyere Rg har vekten konsentrert nermere overflaten på kula. Disse skrur senere og har en høyere potesiell inngangsvinkel. Disse fungerer normalt sett bedre på tørrere baner. Hvis overflaten på kulene med høy Rg har høy friksjon kan de faktiskt skru mye mere på tørrfeltet en hva kula kanskje gjør når det er lite olje nedspillet på backenden.

Disse tabellene viser til en matematisk analys av våres sport bowling. Førhåpentlig er det ikke for komplisert opplagt for å skjønne dette. Mange av de aller beste spillerne er bekjente med disse tallene å hvordan de påvirker spillet dems. Men ikke alle har kanskje hvist hvor mye de forskjellige faktorerne påvirker.

Bowling er en sport som kombinerer bowling talent, kunnskap om utstyret, og forståelsen over hvorden miljøet og forutsettningene hele tiden forendres på grunn av spill. Bowling er den "tenkende spillerens spill", og det er det som gjør våres sport så utroligt fascinerende og fantastisk.